UBI Factor Polska

Zarządzanie wierzytelnościami

Administracja wierzytelności od momentu ich powstania, do momentu zapłaty przez dłużnika.