UBI Factor Polska

Faktoring

Do kogo jest skierowany faktoring?

Potencjalny klient firmy faktoringowej to podmiot działający na rynku handlowym jak i przemysłowym, z tempem wzrostu sprzedaży rzeczywistym i/lub potencjalnym wyższym niż średnia rynkowa. To firmy z wachlarzem klientów cieszących się dobrą reputacją oferujące produkty w przeważającej części zestandaryzowane.

To co odróżnia UBI Factor od konkurencji to duża personalizacja i indywidualizacja usług w celu pozyskania nowych klientów.


Korzyści wynikające z faktoringu:

  • wykorzystanie dobrej jakości własnego portfolio wierzytelności w celu otrzymania finansowania elastycznego zarówno pod względem jego wartości jak również czasu trwania, pozwalając tym samym na uzyskanie potencjału rozwoju większego, niż ten, który firma mogłaby osiągnąć korzystając z własnych zasobów i dostępnych kredytów bankowych;
  • większa kontrola jakości wierzytelności zagwarantowana zarówno przez sposób zarządzania jak też dostępność usług o charakterze zabezpieczającym operację;
  • wsparcie i/lub zastąpienie wewnętrznej struktury zarządzania płatnościami od dłużników, wyspecjalizowaną strukturą pozwalającą na racjonalizację kosztów firmy;
  • możliwość uzyskania zabezpieczenia w razie niewypłacalności klientów, zarówno w celu zwiększenia jakości kapitału obrotowego jak również wsparcia firmy w szczególnych sytuacjach (np. wejście na nowe, mało znane rynki);
  • możliwość uzyskania korzyści względem klientów i dostawców, większych niż proporcjonalne w stosunku do kosztu usługi;

Aktywność w zakresie faktoringu i jego elastyczność stanowią prawdziwą wartość dodaną w porównaniu z podobnymi produktami oferowanymi przez finansowych pośredników bankowych.