UBI Factor Polska

Faktoring międzynarodowy

Faktoring IMPORT / EXPORT

Faktoring międzynarodowy umożliwia klientom uproszczenie i ujednolicenie procedur rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w różnych krajach.


Z usług UBI Factor mogą skorzystać:

  • firmy polskie cedujące wierzytelności wobec zagranicznych dłużników;
  • firmy zagraniczne cedujące wierzytelności wobec polskich dłużników;
  • firmy zagraniczne cedujące wierzytelności wobec zagranicznych dłużników.